Kennisclips ontwerpgericht actieonderzoek
Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen, LERO

Hieronder staan de eerste versies van deze kennisclips voor het leerjaar 2020-2021. Aanvullend bij:
Van der Werff, A., Kampman, L., & Pont, H. (2020). Basisboek ontwerponderzoek. Ontwerp je onderwijs in de praktijk. Assen: Van Gorcum.

Feedback voor doorontwikkeling is welkom. Graag mailen aan Jeroen S. Rozendaal: jsrozendaal at hr.nl

Wat is ontwerpgericht actieonderzoek? (19'44 min)

00:00 Waarom onderzoek door leraren?

02:41 Onderzoekend vermogen

06:44 Ontwerpgericht actieonderzoek: globaal overzicht

15:22 Samenwerken en feedback geven

pdf

 

Het verhelderen van praktijkvraagstukken (15'48 min)

00:00 Kenmerken van geschikte vraagstukken

03:07 Hoe kom je aan een vraagstuk?

11:25 Formuleren van beoogde uitkomsten

13:39 De onderzoeksvraag

pdf

 

Ontwerpen van prototypes (14'10 min)

00:00 Wat is een prototype?

01:58 Wat is evidence informed werken?

02:50 CIMO-logica

08:33 Van interventies naar ontwerpeisen

11:27 Van ontwerpeisen naar prototype

pdf

 

Design en dataverzameling (23'12 min)

00:00 Onderzoeksdesign

05:20 Uitlijnen gegevensverzameling en mechanismen/uitkomsten

07:37 Ecologische validiteit

09:23 Gebruik van bestaande instrumenten

10:39 Ontwerpen van eigen instrumenten

13:39 Aandachtspunten interviewen (ook focusgroep gesprek)

18:17 Aandachtspunten bij gesloten vraagstellen (enquetes e.d.)

20:23 Observeren

21:19 Onderzoeksgroep

pdf

 

Analyseren van kwalitatieve gegevens (9'41 min)

00:00 Thematiseren

03:40 Datamatrix

03:59 Verticaal en horizontaal vergelijken

04:38 Kwantificeren

04:54 "Quck & dirty" analyse

05:28 Voorbeeld foutenanalyse

06:05 Rapporteren

pdf

 

Analyseren van kwantitatieve gegevens (10'29 min)

00:00 Frequenties

02:16 Gemiddelde en standdaardeviatie

05:53 Rapporteren

08:11 De kracht van tabellen

pdf

 

Uitvoeren en rapporteren van ontwerpgericht actieonderzoek (22'36 min)

00:00 Uitvoeren van onderzoek

03:23 Discussie, conclusie en adviezen

09:09 Verschil onderzoeksproces en rapportage

11:40 Het artikel: wat moet waar?

16:34 Schrijfstijl

18:27 APA-style

pdf